Unaty biedt professionele herstelbevorderende begeleiding met aandacht voor zingeving.

De benadering van onze begeleiders kenmerkt zich zodoende door onderstaande uitgangspunten.

 • Aandachtige aanwezigheid (presentie).
 • Hoopvol met realistisch optimisme en gericht op mogelijkheden en kansen.
 • Focus op sterkte, veerkracht en persoonlijke groei van de persoon.
 • Maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen levensverhaal van de cliënt.
 • Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de cliënt (empowerment).
 • Motiveert de ontwikkeling van ervaringskennis van de cliënt.
 • Bevorderd de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen.
 • Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie en autonomie.
 • Niet de labels of kaders maar de unieke mens met zijn eigen levensloop staat centraal.
 • Persoonsgerichte begeleidingsrelatie op basis van vertrouwen, openheid en eerlijkheid.
 • Vanuit gelijkwaardigheid en medemenselijkheid nabij.
 • De mens ziende als een onlosmakelijke eenheid van lichaam, geest en ziel (holistisch).