Aandacht

 • Oprechte persoonlijke aandacht.
 • Ruimte, rust en nabijheid bieden voor wat er is en nodig is.
 • Vanuit presentie en afstemming aandacht hebben voor wat er speelt.

Acceptatie

 • Wie jij bent als unieke persoon accepterend.
 • De huidige situatie zoals die nu is als uitgangspunt.
 • Aanvaarding als eerste stap naar verandering en groei.

Kracht

 • Jij bent expert over jezelf.
 • Ieder mens heeft een enorme innerlijke levenskracht.
 • Begeleiding heeft tot doel die kracht te versterken en aan te boren.

Zingeving

 • Richting vertrouwen en hoop.
 • Versterken wat je ten diepste beweegt en wat van betekenis is.
 • Wat voor jou van waarde is krijgt wezenlijke ruimte in de begeleiding.

Waardigheid

 • Menslievende begeleiding met menselijk maat.
 • Vanuit gelijkwaardigheid en medemenselijkheid nabij zijn.
 • Niet de labels maar de mens met zijn eigen levensloop en levensvragen staan centraal.

Speelsheid

 • Vanuit positiviteit en mogelijkheden.
 • Begeleiding in de zwaarte en lichtheid van het leven.
 • Met speelsheid bezinnen, bewustworden, leren en ontwikkelen.

Holistisch

 • De mens ziende als een onlosmakelijke eenheid van lichaam, geest en ziel.
 • De heelheid in de ander zien en contact maken waar het echt over gaat om te komen tot heling.
 • In verbinding staan met onszelf, anderen en met datgeen dat groter is dan onszelf als krachtbron.