Wij zijn

Wij zijn een vernieuwende, kleinschalige en jonge sociale onderneming. We bieden persoonlijke herstelondersteunende begeleiding aan jongeren en volwassenen. In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of psychiatrische kwetsbaarheid. We hebben in onze begeleiding aandacht voor alle levensgebieden, tijdelijk of langdurig. 

Ons bevlogen team bestaat uit zelfstandige professionals met ieder eigen specialiteiten en kwaliteiten. Hiermee dragen we zorg voor een passende match, werken we echt op maat en zijn we breed inzetbaar. We zijn toegankelijk, betrokken en persoonlijk, een bekend gezicht. We hanteren korte lijnen, zijn daarmee efficiënt en vlot en werken zonder wachtlijsten.

De drijvende kracht achter Unaty is Una van Maarseveen en ze heeft Unaty in 2018 opgericht.

Wij staan voor

Eigenzinnige en professionele begeleiding van mens tot mens. We ondersteunen het proces naar zin, levensgeluk en herstel en de ontwikkeling van veerkracht die hier voor nodig is. De eigenheid, kracht en groeiwens van de persoon staat bij ons centraal. We werken vanuit vertrouwen en liefde, met diepgang en plezier.

Onze benadering

De benadering van onze begeleiders kenmerkt zich door onderstaande uitgangspunten.

 • Aandachtige aanwezigheid en presentie.
 • Hoopvol met realistisch optimisme en gericht op mogelijkheden en kansen.
 • Focus op sterkte, veerkracht en persoonlijke groei van de persoon.
 • Maakt ruimte voor, ondersteunt het verwoorden van en sluit aan bij het levensverhaal van de persoon.
 • Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de persoon.
 • Motiveert de ontwikkeling van ervaringskennis van de persoon.
 • Bevordert de ondersteuning van de persoon door belangrijke anderen.
 • Gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie en autonomie.
 • Niet de labels of kaders maar de unieke persoon met zijn eigen levensloop staat centraal.
 • Persoonsgerichte begeleidingsrelatie op basis van vertrouwen, openheid en eerlijkheid.
 • De mens ziende als een holistisch geheel van een lichaam, geest en ziel.
 • Vanuit gelijkwaardigheid en medemenselijkheid nabij.
 • Met plezier samen op pad.