Unaty is een kleinschalige en professionele onderneming. We bieden herstelbevorderende begeleiding aan jongeren vanaf 16 jaar oud en volwassenen van alle leeftijden. In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of psychische kwetsbaarheid. Onze begeleiding is op maat en met aandacht voor zingeving. Unaty is in 2012 opgericht door Una van Maarseveen en vanaf 2019 in diverse gemeenten gecontracteerd zorgaanbieder van individuele begeleiding vanuit de WMO en Jeugdwet.

Visie

Veel te veel mensen lopen rond met moeilijkheden, weten zich geen raad, zijn zoekende hoe ze met hun kwetsbaarheden kunnen omgaan of leven in soms schrijnende situaties. Het raakt ons dat hiermee de levenskwaliteit en het geluk van deze mensen in het geding is. We zijn er van overtuigd dat wij met onze begeleiding een groot verschil kunnen maken. Daar zetten wij ons graag voor in!

Missie

Unaty wil herstel en levensgeluk bij mensen bevorderen. In het bijzonder voor mensen met een psychosociale of psychische kwetsbaarheid. Zodat ze zin ervaren, het leven aankunnen, kunnen zijn wie ze werkelijk zijn en zich verbonden kunnen voelen. Bij het proces om hier steeds meer van te ervaren biedt Unaty begeleiding. Om zo de wereld mooier te maken.

Levensgebieden

Unaty biedt begeleiding bij gewenste groei op de volgende levensgebieden.

 • Persoonlijk welbevinden
 • Netwerk en relaties
 • Werken, leren en vrije tijd
 • Financiën en administratie
 • Wonen en huishouden
 • Gezin en opvoeding
 • Veiligheid
 • Zingeving

Benadering

De benadering van onze begeleiders kenmerkt zich door onderstaande uitgangspunten.

 • Aandachtige aanwezigheid en presentie.
 • Hoopvol met realistisch optimisme en gericht op mogelijkheden en kansen.
 • Focus op sterkte, veerkracht en persoonlijke groei van de persoon.
 • Maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en sluit aan bij het eigen levensverhaal van de persoon.
 • Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht van de persoon.
 • Motiveert de ontwikkeling van ervaringskennis van de persoon.
 • Bevorderd de ondersteuning van de persoon door belangrijke anderen.
 • Is gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie en autonomie.
 • Niet de labels of kaders maar de unieke mens met zijn eigen levensloop staat centraal.
 • Persoonsgerichte begeleidingsrelatie op basis van vertrouwen, openheid en eerlijkheid.
 • De mens ziende als een holistisch geheel van een lichaam, geest en ziel.
 • Vanuit gelijkwaardigheid en medemenselijkheid nabij.

Ervaringen

Ervaringen van mensen die we begeleiden:

 • “Ik begin weer te geloven in mijn eigen kracht.”
 • “Ik ervaar de begeleiding als heel oprecht.”
 • “Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar heb erg veel geleerd en inzicht gekregen.”
 • “Eindelijk heb ik controle over mezelf en m’n omgeving.”
 • “Ik sta er letterlijk niet meer alleen voor.”
 • “De begeleiding is professioneel en punctueel.”
 • “Daadkrachtig en begripvol zo zou ik de begeleiding omschrijven.”