Spoedige start

Een spoedige start vinden wij belangrijk omdat we weten dat het een behoorlijke stap kan zijn om begeleiding te zoeken. Wanneer je deze gevonden hebt wil je natuurlijk gaan starten. Wij werken graag zonder wachtlijsten en plannen snel een eerste kennismaking in. De eerste kennismaking vind binnen enkele weken plaats, waarna de begeleiding direct van start kan gaan. De kennismaking is kosteloos en geheel vrijblijvend. Een mooie manier om te kijken of er een klik is en of Unaty iets voor je kan betekenen. Beide een voorwaarde voor een goede start. 

Toelatingscriteria

We zijn er graag voor jou. We weten dat ieder persoon en elke situatie weer anders is. Daarin kijken we steeds op maat wat er nodig is en of wij dat kunnen bieden. Voordat we starten willen we er van overtuigd zijn je kwalitatief hoogstaande begeleiding te kunnen bieden. Voorwaarde voor onze begeleiding is ook dat je vrijwillig en met bereidheid kiest voor begeleiding. Daarbij moeten wij de veiligheid van jou en de begeleider kunnen garanderen.

Uitsluitingscriteria

Voor veel mensen kunnen we iets betekenen. We bieden echter geen 24-uurs zorg of crisiszorg. Wanneer er eerst een directe klinische opname nodig is kan onze begeleiding het beste erna starten. We bieden wel begeleiding tijdens het wachten op een opname, gedurende een opname als de begeleiding al loop of naast een poliklinische behandeling. We begeleiden geen gezinsproblematiek waarbij de veiligheid van het kind fors in het geding is. Bij ernstige zelfbeschadiging, zware verslaving, eetproblemen, suïcidegevaar, bipolaire stoornis of psychosegevoeligheid stemmen we af met een behandelaar en starten we enkel wanneer onze begeleiding voldoende ondersteunend kan zijn. Onze begeleiding is niet geschikt voor mensen die ernstig psychotisch zijn (totale desoriëntatie van tijd, plaats en persoon), met een zware verstandelijke beperking en bij forse gedrags- of agressieproblematiek. Als we verwachten dat onze begeleiding niet goed aansluit, dan maken we dit direct kenbaar en verwijzen we zo mogelijk door. Indien we reeds gestart zijn met de begeleiding en er aanvullende of andere ondersteuning of zorg nodig is gaan we hier over in gesprek en ondersteunen we in dit procesWanneer we van meerwaarde kunnen zijn kijken we er naar uit om van start te gaan.

Welkom

Heb je vragen of interesse in een kennismaking?

Neem gerust geheel vrijblijvend contact op met ons of meld je direct aan.

We horen graag van je.