Culemborg, 12 maart 2020

Inleiding

In dit verslag treft u de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen in januari en februari 2020. Jaarlijks zullen we alle mensen die we langer dan 3 maanden begeleiden vragen deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Om zo onze begeleiding voortdurend zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de hulpwensen. De input van cliënten helpt ons enorm om inzicht te krijgen in punten die we kunnen verbeteren en wat er naar wens verloopt. Beide zeer waardevolle informatie voor ons en fijn om te horen. We vragen cliënten van harte om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Uiteraard is deelname vrijwillig en indien gewenst anoniem. 3 cliënten kwamen in aanmerking voor het tevredenheidsonderzoek en hebben allen deelgenomen. Hier treft u de uitkomsten aan. 

  1. Ben je tevreden met de begeleiding die je ontvangt?

Zeer tevreden / Tevreden / Enigszins tevreden / Ontevreden

3 van de 3 de cliënten hebben op deze vraag geantwoord met Zeer tevreden

Zonder toelichting.

  1. Voldoet de begeleiding aan je verwachtingen?

Boven verwachting / Alle verwachtingen / Deels / Voldoet niet

2 van de 3 cliënten hebben op deze vraag geantwoord met Boven verwachting

Met de toelichting: 

  • “Ik was totaal onbekend op dit gebied, ik wist niet wat ik kon verwachten, maar heb erg veel geleerd en inzicht gekregen.”

1 van de 3 cliënten heeft op deze vraag geantwoord met Voldoet niet 

Met de toelichting: 

  • “Ik had helemaal géén verwachtingen, behalve de verwachting dat het verspilde tijd en moeite zou zijn.”