Culemborg, 12 maart 2020

Inleiding

In dit verslag treft u de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen in januari en februari 2020. Jaarlijks zullen we alle mensen die we langer dan 3 maanden begeleiden vragen deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Om zo onze begeleiding voortdurend zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de hulpwensen. De input van cliënten helpt ons enorm om inzicht te krijgen in punten die we kunnen verbeteren en wat er naar wens verloopt. Beide zeer waardevolle informatie voor ons en fijn om te horen. We vragen cliënten van harte om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Uiteraard is deelname vrijwillig en indien gewenst anoniem. 3 cliënten kwamen in aanmerking voor het tevredenheidsonderzoek en hebben allen deelgenomen. Hier treft u de uitkomsten aan. 

  1. Ben je tevreden met de begeleiding die je ontvangt?

Zeer tevreden / Tevreden / Enigszins tevreden / Ontevreden

3 van de 3 de cliënten hebben op deze vraag geantwoord met Zeer tevreden

Zonder toelichting.