Een goed gesprek, een luisterend oor en het luchten van je hart. Ieder mens heeft daar op zijn tijd behoefte aan. Om te kunnen voelen wat gevoeld moet worden en om woorden te kunnen geven aan wat er in je leeft. Het leven kan soms pijnlijk of verwarrend zijn. Het kan betekenisloos aanvoelen of ineens anders zijn dan we hadden voorzien. Stilstaan en bezinnen is dan helpend om weer verder te gaan. Tegelijkertijd is dit zeker niet makkelijk. Het leven van alledag kan de roep om verstilling inhalen. Het hervinden van vertrouwen, hoop, heling of levenslust vragen zorg en aandacht. Dit geldt ook voor het omgaan met gevoelens van schuld, schaamte en verlies. Een gesprek kan hiervoor ruimte bieden, helderheid verschaffen en verdiepend zijn.

In onze begeleiding hebben we oog voor zingeving. Ook voor een los gesprek ben je welkom. Zo bieden we de gelegenheid en rust om stil te staan bij een situatie, gevoel, gemis of levensvraag. Om met jou in de eerste plaats te verkennen wat er in je leeft. Om opnieuw te oriënteren en betekenis te geven aan gebeurtenissen of het perspectief op je leven. We gaan op zoek naar wat voor jou van wezenlijk belang is.

Een zinnig gesprek is voor ieder die daar de behoefte toe voelt. Wanneer een ander gewenst is om te luisteren, te bezinnen, te inspireren en aandachtig aanwezig te zijn. Ook bij een verlieservaring, ingrijpende levensgebeurtenis, eenzaamheid en vragen op het gebied van levensbeschouwing, spiritualiteit en identiteit.