Een goed gesprek, een luisterend oor en het luchten van je hart. Ieder mens heeft daar op zijn tijd behoefte aan. Om te kunnen voelen wat gevoeld moet worden en om woorden te kunnen geven aan wat er in je leeft. Het leven kan soms pijnlijk of verwarrend zijn. Het kan betekenisloos aanvoelen of ineens anders zijn dan we hadden voorzien. Bezinnen is dan helpend om weer verder te gaan. Tegelijkertijd is dit zeker niet altijd makkelijk. Het hervinden van vertrouwen, hoop, heling of levenslust vragen zorg en aandacht. Dit geldt ook voor het omgaan met gevoelens van schuld, falen, schaamte en verlies. Een gesprek kan hiervoor ruimte bieden, helderheid verschaffen en verdiepend zijn.

In onze begeleiding hebben we oog voor zingeving.

Zo bieden we de gelegenheid en rust om bewust om te gaan met een situatie, gevoel, gemis of levensvraag. Om met jou in de eerste plaats te verkennen wat er in je leeft en vervolgens het betekenis geven aan gebeurtenissen en hernieuwde oriëntatie te ondersteunen. Onze aandacht gaat uit naar wat voor jou van wezenlijk belang is. Wie jij als unieke persoon bent, hoe je in het leven staat en wat je dromen zijn. Van daaruit stimuleren we de beweging naar een hoopvolle toekomst. Zodat je meer of weer zin ervaart.